ŃŹĖĄÄ ĒĄŹĪĶĪĀ

    

ŃŹĖĄÄ ĒĄŹĪĶĪĀ. Ćėąāķą’ ņåģą
16+

ŃŹĖĄÄ ĒĄŹŠŪŅ

#āčšóńļšóäåķöč’ īįķóėčėą āīīįłå āńø!

 

Šåźėąģą ķą ńąéņå                   

 

 

Ļščźąē ĢĻŃ ŠŌ īņ 16 čžķ’ 2003 ć. N 20

Īį óņāåšęäåķčč Ļšąāčė ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

Ā ńīīņāåņńņāčč ńī ńņąņüåé 12 Ōåäåšąėüķīćī ēąźīķą "Óńņąā ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč" (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 2003, N 2, ńņ.170) ļščźąēūāąž:

1. Óņāåšäčņü ļščėąćąåģūå Ļšąāčėą ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ.

2. Ļščēķąņü óņšąņčāųčģ ńčėó ļščźąē ĢĻŃ Šīńńčč īņ 11 ģą’ 1999 ć. N 5ÖĒ "Īį óņāåšęäåķčč Ļšąāčė ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ" (ēąšåćčńņščšīāąķ ā Ģčķžńņå Šīńńčč 17 ńåķņ’įš’ 1999 ć. N 1905).

3. Ķąńņī’łåé ļščźąē āńņóļąåņ ā ńčėó ń 30 čžķ’ 2003 ć.

 

Ģčķčńņš                                                                                                                                                     Ć.Ģ.Ōąäååā

 

Ēąšåćčńņščšīāąķī ā Ģčķžńņå ŠŌ 19 čžķ’ 2003 ć.

Šåćčńņšąöčīķķūé N 4761

 

Ļšąāčėą

ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

(óņā. ļščźąēīģ ĢĻŃ ŠŌ īņ 16 čžķ’ 2003 ć. N 20)

 

1. Ķąńņī’łčå Ļšąāčėą ā ńīīņāåņńņāčč ńī ńņąņüåé 12 Ōåäåšąėüķīćī ēąźīķą īņ 10 ’ķāąš’ 2003 ćīäą N 17-ŌĒ "Óńņąā ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč" (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 2003, N 2, ńņ.170) (äąėåå - Óńņąā) īļšåäåė’žņ ļīš’äīź āåäåķč’ č īōīšģėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč äė’ ó÷åņą āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ īįłåćī ļīėüēīāąķč’ (äąėåå - ó÷åņķą’ źąšņī÷źą).

2. Ó÷åņ āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ īįłåćī ļīėüēīāąķč’ (äąėåå - ēą’āźą) īńółåńņāė’åņń’ ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå ōīšģū ĆÓ-1, ļščāåäåķķīé ā ļščėīęåķčč N 1 ź ķąńņī’łčģ Ļšąāčėąģ.

3. Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą āåäåņń’ óļīėķīģī÷åķķūģč ļšåäńņąāčņåė’ģč ļåšåāīē÷čźą īņäåėüķī ļī źąęäīģó ćšóēīīņļšąāčņåėž ķą īńķīāąķčč ńīćėąńīāąķķīé ļåšåāīē÷čźīģ ēą’āźč. Ļåšå÷åķü óļīėķīģī÷åķķūõ ļšåäńņąāčņåėåé ļåšåāīē÷čźą óńņąķąāėčāąåņń’ ļåšåāīē÷čźīģ.

Ó÷åņķūå źąšņī÷źč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ā óķčāåšńąėüķūõ źīķņåéķåšąõ āåäóņń’ īņäåėüķī ļī źąęäīģó āčäó źīķņåéķåšą.

Ā ńėó÷ąå īńółåńņāėåķč’ ļåšåāīē÷čźīģ ń ńīćėąńč’ ćšóēīīņļšąāčņåė’ ēąģåķū, ļšåäóńģīņšåķķīćī ēą’āźīé īäķīćī āčäą źīķņåéķåšą ķą äšóćīé, ź ó÷åņķīé źąšņī÷źå ļščźėąäūāąåņń’ äīźóģåķņ, ļīäņāåšęäąžłčé óźąēąķķīå ńīćėąńčå.

Ļīš’äīź č óńėīāč’ āēąčģīäåéńņāč’ ļåšåāīē÷čźą č ćšóēīīņļšąāčņåė’ ļšč ńīńņąāėåķčč ó÷åņķīé źąšņī÷źč ā żėåźņšīķķīģ āčäå óńņąķąāėčāąžņń’ ā äīćīāīšå īį żėåźņšīķķīģ īįģåķå äąķķūģč čėč ā äīćīāīšå īį żėåźņšīķķīģ īįģåķå äīźóģåķņąģč ģåęäó ļåšåāīē÷čźīģ č ćšóēīīņļšąāčņåėåģ (ļšč ļåšåāīēźąõ ćšóēīā ā ļš’ģīģ ńģåųąķķīģ āīäķī-ęåėåēķīäīšīęķīģ ńīīįłåķčč - ģåęäó ļåšåāīē÷čźīģ č īšćąķčēąöčåé, īńółåńņāė’žłåé ļåšåāąėźó ćšóēīā ń āīäķīćī ņšąķńļīšņą ķą ęåėåēķīäīšīęķūé ņšąķńļīšņ).

Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą ļīäļčńūāąåņń’ ļåšåāīē÷čźīģ č ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ńīīņāåņńņāåķķī ā ćšąōąõ 24 - 25 ó÷åņķīé źąšņī÷źč ļī īźīķ÷ąķčč źąęäūõ īņ÷åņķūõ ńóņīź ėčįī ńóņīź, óńņąķīāėåķķūõ äė’ ļīćšóēźč ćšóēīā ā ńīīņāåņńņāčč ń ļščķ’ņīé ēą’āźīé. Ļšč ķåńīćėąńčč ćšóēīīņļšąāčņåė’ ńī ńāåäåķč’ģč, óźąēąķķūģč ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå, ćšóēīīņļšąāčņåėü ļīäļčńūāąåņ ó÷åņķóž źąšņī÷źó ń īņģåņźīé "ń šąēķīćėąńč’ģč". Ā żņīģ ńėó÷ąå ćšóēīīņļšąāčņåėü äīėęåķ ļšåäńņąāčņü ļåšåāīē÷čźó ā ļčńüģåķķīģ āčäå äīźóģåķņ, ń čēėīęåķčåģ ļšč÷čķ ķåńīćėąńč’ ńī ńāåäåķč’ģč ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå, ķå ļīēäķåå ńėåäóžłčõ ńóņīź.

Ā ńėó÷ąå ķåļīäļčńąķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ó÷åņķīé źąšņī÷źč ļåšåāīē÷čź ńīńņąāė’åņ ąźņ īįłåé ōīšģū ā ńīīņāåņńņāčč ń ļšąāčėąģč ńīńņąāėåķč’ ąźņīā ļšč ļåšåāīēźąõ ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ.

Ā ńėó÷ą’õ, źīćäą ļåšåāīē÷čźó ķå ļīńņóļčėą ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå ēą’āźą, ķī čģååņń’ ņåėåćšąōķīå šąēšåųåķčå ī ļščķ’ņčč īņ źīķźšåņķīćī ćšóēīīņļšąāčņåė’ īįśåģą ćšóēą, ļīäėåęąłåćī ź ļåšåāīēźå ā ńīīņāåņńņāóžłåģ ķąļšąāėåķčč, ā īļšåäåėåķķīģ šīäå āąćīķą, ļåšåāīē÷čź ā ļčńüģåķķīé ōīšģå, åńėč čķīå ķå ļšåäóńģīņšåķī ńīćėąųåķčåģ ńņīšīķ, óāåäīģė’åņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ ī ķąėč÷čč ņąźīćī šąēšåųåķč’. Ā żņīģ ńėó÷ąå äė’ ēąāåäåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč ćšóēīīņļšąāčņåėü ļšåäńņąāė’åņ ļåšåāīē÷čźó ēą’āźó ķą ļåšåāīēźó ćšóēą ōīšģū ĆÓ-12, īōīšģėåķķīé ā ńīīņāåņńņāčč ń ļšąāčėąģč ļščåģą ēą’āīź ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ, ń šąēįčāźīé ļī äąņąģ ļīćšóēźč ā ņå÷åķčå äåéńņāč’ äąķķīćī šąēšåųåķč’, źīņīšą’ ńīćėąńīāūāąåņń’ ļåšåāīē÷čźīģ ā ńīīņāåņńņāčč ń ļīėó÷åķķūģ ņåėåćšąōķūģ šąēšåųåķčåģ. Ļšč ķåļšåäńņąāėåķčč ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļåšåāīē÷čźó ņąźīé ēą’āźč, ņåėåćšąōķīå šąēšåųåķčå ļåšåāīē÷čźą ļī äąķķīé ļåšåāīēźå ź čńļīėķåķčž ķå ļščķčģąåņń’.

Ā ńėó÷ąå åńėč ļšåäńņąāėåķķą’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ā óńņąķīāėåķķūå ńņąņüåé 11 Óńņąāą ńšīźč ēą’āźą ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ńīćėąńīāąķą ļåšåāīē÷čźīģ ÷ąńņč÷ķī, ó÷åņķą’ źąšņī÷źą īōīšģė’åņń’ ņīėüźī ķą ńīćėąńīāąķķūé īįśåģ ļåšåāīēźč ćšóēīā.

Ļī čńņå÷åķčž ńšīźą äåéńņāč’ ēą’āźč óļīėķīģī÷åķķūé ļšåäńņąāčņåėü ļåšåāīē÷čźą ļī ņšåįīāąķčž ćšóēīīņļšąāčņåė’ āūäąåņ ēąāåšåķķóž źīļčž ó÷åņķīé źąšņī÷źč.

4. Ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå óźąēūāąžņń’:

ķīģåš ó÷åņķīé źąšņī÷źč, ńīīņāåņńņāóžłčé šåćčńņšąöčīķķīģó ķīģåšó ńīćėąńīāąķķīé ēą’āźč;

ā ńņšīźå "ļåščīä āūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč" - ļåščīä ļīćšóēźč, ļšåäóńģīņšåķķūé ēą’āźīé;

ā ńņšīźå "ńņąņč÷åńźą’ ķąćšóēźą" - óźąēūāąåņń’ ļīźąēąņåėü, ļīėó÷åķķūé īņ äåėåķč’ óźąēąķķūõ ā ēą’āźå īįłåćī źīėč÷åńņāą ņīķķ ķą īįłåå źīėč÷åńņāī āąćīķīā (īļšåäåėåķčå źīėč÷åńņāą āąćīķīā ļšīčēāīäčņń’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ń ó÷åņīģ ņåõķč÷åńźčõ ķīšģ ēąćšóēźč āąćīķīā).

ā ńņšīźå "ńņąķöč’ č čķōšąńņšóźņóšą īņļšąāėåķč’" óźąēūāąåņń’ ķąčģåķīāąķč’# ęåėåēķīäīšīęķīé ńņąķöčč č čķōšąńņšóźņóšū ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą īįłåćī ļīėüēīāąķč’ (äąėåå - čķōšąńņšóźņóšą) īņļšąāėåķč’;

ā ńņšīźå "ļåšåāīē÷čź" - ķąčģåķīāąķčå ļåšåāīē÷čźą;

ā ńņšīźå "ķąčģåķīāąķčå ćšóēą" - ķąčģåķīāąķčå ķīģåķźėąņóšķīé ćšóļļū ćšóēīā, ļšåäóńģīņšåķķīé ā ēą’āźå;

ā ńņšīźå "ćšóēīīņļšąāčņåėü" - ōčēč÷åńźīå čėč žščäč÷åńźīå ėčöī, óźąēąķķīå ā ēą’āźå, źīņīšīå ļī äīćīāīšó ļåšåāīēźč āūńņóļąåņ īņ ńāīåćī čģåķč čėč īņ čģåķč āėąäåėüöą ćšóēą.

5. Āåäåķčå ó÷åņķīé źąšņī÷źč īńółåńņāė’åņń’ ńėåäóžłčģ īįšąēīģ:

5.1. Ćšąōū 1, 2 č 3 ēąļīėķ’žņń’ čńõīä’ čē ńāåäåķčé, óźąēąķķūõ ā ēą’āźå (źīķźšåņķūå äąņū, ķą źīņīšūå ķąģå÷åķą ļīćšóēźą, źīėč÷åńņāą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, ļšåäóńģīņšåķķūõ ļīä ļīćšóēźó č īįśåģū ļīćšóēźč). Åńėč ā ēą’āźīé# ļšåäóńģīņšåķą šąāķīģåšķą’ ļīćšóēźą (ā ēą’āźå ķå ēąļīėķåķą ćšąōą "Äąņą") óźąēąķķūå ćšąōū ēąļīėķ’žņń’ óļīėķīģī÷åķķūģ ļšåäńņąāčņåėåģ ļåšåāīē÷čźą čńõīä’ čē šąāķīģåšķīé (ńšåäķåńóņī÷ķīé) ļīćšóēźč ļī äķ’ģ ļåščīäą äåéńņāč’ ēą’āźč.

Ļšč ļåšåāīēźå ćšóēīā ā źīķņåéķåšąõ ćšąōą 3 ķå ēąļīėķ’åņń’.

5.2. Ā ćšąōå 4 óźąēūāąåņń’ źīėč÷åńņāī ļīäąķķūõ ļåšåāīē÷čźīģ ā īņ÷åņķūå ńóņźč ćšóēīīņļšąāčņåėž ļī åćī ēą’āźå ļščćīäķūõ ā ņåõķč÷åńźīģ č źīģģåš÷åńźīģ īņķīųåķčč äė’ ļīćšóēźč āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, ź źīņīšūģ īņķīń’ņń’:

ļīšīęķčå āąćīķū, źīķņåéķåšū, ļīäąķķūå ļīä ļīćšóēźó ā óźąēąķķūå ńóņźč, ą ņąźęå ćšóęåķūå āąćīķū, źīķņåéķåšū, ļīäąķķūå ā ļīš’äźå ńäāīåķķīé īļåšąöčč, źīņīšūå, čńõīä’ čē óńņąķīāėåķķīćī ā äīćīāīšąõ ķą żźńļėóąņąöčž ęåėåēķīäīšīęķūõ ļóņåé ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’, ėčįī ā äīćīāīšąõ ķą ļīäą÷ó č óįīšźó āąćīķīā ņåõķīėīćč÷åńźīćī āšåģåķč ķą āūļīėķåķčå ļīćšóēī÷ķī-šąēćšóēī÷ķūõ šąįīņ ń āąćīķąģč, źīķņåéķåšąģč čėč ņåõķīėīćč÷åńźīćī ńšīźą īįīšīņą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, ģīćóņ įūņü ļīćšóęåķū ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ā äąķķūå ńóņźč;

āąćīķū, źīķņåéķåšū, īńņąāųčåń’ ķåļīćšóęåķķūģč ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ā ļšåäūäółčå ńóņźč;

āąćīķū, źīķņåéķåšū, ļīäąķķūå ļåšåāīē÷čźīģ įåē ó÷åņą ņåõķīėīćč÷åńźīćī āšåģåķč ķą āūļīėķåķčå ļīćšóēī÷ķī-šąēćšóēī÷ķūõ šąįīņ ń āąćīķąģč, źīķņåéķåšąģč čėč ņåõķīėīćč÷åńźīćī ńšīźą īįīšīņą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā č āīēģīęķīńņč īįåńļå÷åķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ čõ ļīćšóēźč äī čńņå÷åķč’ īņ÷åņķūõ ńóņīź, ķī ļīćšóęåķķūå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ äī īźīķ÷ąķč’ äąķķūõ īņ÷åņķūõ ńóņīź;

āąćīķū, źīķņåéķåšū, ļīäąķķūå ļī ļšīńüįå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ā ļšåäåėąõ ļåščīäą äåéńņāč’ ēą’āźč ā ń÷åņ āīńļīėķåķč’ ķåäīćšóēą äąķķīé ēą’āźč.

Ā źīėč÷åńņāī ļīäąķķūõ āąćīķīā čėč źīķņåéķåšīā ķå āźėž÷ąžņń’ āąćīķū, źīķņåéķåšū, ļīäąķķūå ńāåšõ źīėč÷åńņāą, ļšåäóńģīņšåķķīćī ā ēą’āźå, įåē ńīćėąńč’ ćšóēīīņļšąāčņåė’ č ķå ļīćšóęåķķūå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ äī īźīķ÷ąķč’ īņ÷åņķūõ ńóņīź.

5.3. Ā ćšąōå 5 óźąēūāąåņń’ źīėč÷åńņāī āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, ōąźņč÷åńźč ļīćšóęåķķūõ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ č ļščķ’ņūõ ļåšåāīē÷čźīģ ź ļåšåāīēźå ēą äąķķūå īņ÷åņķūå ńóņźč.

5.4. Ā ćšąōå 6 óźąēūāąåņń’ źīėč÷åńņāī ļīćšóęåķķūõ ā īņ÷åņķūå ńóņźč ņīķķ ļī ćšóēąģ, ļåšåāīēźą źīņīšūõ óńņąķīāėåķą ā āąćīķąõ č ņīķķąõ.

5.5. Ćšąōū 7 - 19 ēąļīėķ’žņń’ čńõīä’ čē ļšåäóńģīņšåķķūõ ēą’āźīé ńāåäåķčé (źīėč÷åńņāą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’ āī āńåõ āčäąõ ńīīįłåķč’).

Ļī ēą’āźąģ, ļåščīä āūļīėķåķč’ źīņīšūõ ļšåāūųąåņ 31 äåķü (÷čńėī ńņšīź ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå) č źīņīšūå ļšåäóńģąņščāąžņ ńāūųå 13 ķąēķą÷åķčé ļåšåāīēīź, ņī åńņü įīėåå, ÷åģ ģīęåņ āģåńņčņüń’ ā ćšąōū 7 - 19, ó÷åņķą’ źąšņī÷źą āåäåņń’ ļóņåģ ļščėīęåķč’ ź ķåé äīļīėķčņåėüķīćī įėąķźą ó÷åņķīé źąšņī÷źč, ķą źīņīšīģ óźąēūāąåņń’ - (ļšīäīėęåķčå ó÷åņķīé źąšņī÷źč N ...), ą ņąźęå ļåščīä čńļīėķåķč’, ķąčģåķīāąķčå ćšóēīīņļšąāčņåė’ č źīņīšūé ļīäļčńūāąåņń’ ńņīšīķąģč. Ā żņīģ ńėó÷ąå, ļīäāåäåķčå čņīćīā āūļīėķåķč’ āńåé ēą’āźč ļšīčēāīäčņń’ ā äąķķīģ äīļīėķčņåėüķīģ įėąķźå ó÷åņķīé źąšņī÷źč.

Ļščģåšķūå īįšąēöū ļīäāåäåķč’ čņīćīā āūļīėķåķč’ ēą’āźč ļščāåäåķū ā ļščėīęåķč’õ N 2, 3 ź ķąńņī’łčģ Ļšąāčėąģ.

Ļšč āķåńåķčč ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå ļī ļšīńüįå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ā ēą’āźó čēģåķåķčé ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’, óźąēąķķūå čēģåķåķč’ āķīń’ņń’ ā ćšąōū "čēģåķåķčå ēą’āźč": ļšč óāåėč÷åķčč ńī ēķąźīģ ļėžń, ļšč óģåķüųåķčč ńī ēķąźīģ ģčķóń.

Ā ÷čńėčņåėå ńņšīź "čņīćī" ćšąō 7 - 19 óźąēūāąåņń’ ļšåäóńģīņšåķķīå ēą’āźīé źīėč÷åńņāī āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī źąęäīé ęåėåēķīäīšīęķīé ńņąķöčč ķąēķą÷åķč’ ń ó÷åņīģ ļšīčēāåäåķķūõ ā õīäå āūļīėķåķč’ ēą’āźč čēģåķåķčé. Ā ēķąģåķąņåėå óźąēūāąžņń’ ōąźņč÷åńźčå čņīćč āūļīėķåķč’ ēą’āźč.

Šąēģåš ńįīšą ēą čēģåķåķčå ēą’āźč, āēčģąåģīćī ń ćšóēīīņļšąāčņåė’ ā ńīīņāåņńņāčč ńī ńņąņüåé 11 Óńņąāą, óźąēūāąåņń’ ā ÷ąńņč II ó÷åņķīé źąšņī÷źč.

5.6. Ā ćšąōå 20 óźąēūāąåņń’ īįłåå źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā. Żņą āåėč÷čķą īļšåäåė’åņń’ źąź šąēķīńņü ģåęäó ēķą÷åķč’ģč čņīćīā ćšąō 2 č 5 ļī ńīīņāåņńņāóžłåé ńņšīźč#.

5.7. Ā ćšąōå 21 óźąēūāąåņń’ źīä īįńņī’ņåėüńņāą ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč č źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī ēąāčń’łåé īņ ļåšåāīē÷čźą ļšč÷čķå:

101 - ķåļīäą÷ą ļåšåāīē÷čźīģ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā.

5.8. Ā ćšąōå 22 óźąēūāąžņń’ źīäū ńīīņāåņńņāóžłčõ īįńņī’ņåėüńņā ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč č źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī ēąāčń’łåé īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ ļšč÷čķå, ā ņīģ ÷čńėå āīēķčźųčõ ļšč īįńėóęčāąķčč ćšóēīīņļšąāčņåėåé ėīźīģīņčāīģ āėąäåėüöą ęåėåēķīäīšīęķīćī ļóņč ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’:

202 - ķåčńļīėüēīāąķčå ļīäąķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā;

404 - īņźąē īņ ļšåäóńģīņšåķķūõ ēą’āźīé āąćīķīā, źīķņåéķåšīā;

405 - ķåļīäą÷ą āąćīķīā čē-ēą ēąäåšęźč ćšóēīīņļšąāčņåėåģ āąćīķīā ļīä āūćšóēźīé, ļīćšóēźīé č ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč ńāåšõ ņåõķīėīćč÷åńźčõ ńšīźīā īįīšīņą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā č ņåõķīėīćč÷åńźīćī āšåģåķč ķą ļīćšóēźó, āūćšóēźó ćšóēīā, ļšåäóńģīņšåķķūõ äīćīāīšąģč ķą żźńļėóąņąöčž ęåėåēķīäīšīęķūõ ļóņåé ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’, ėčįī äīćīāīšąģč ķą ļīäą÷ó č óįīšźó āąćīķīā;

406 - īņńóņńņāčå ļšåäóńģīņšåķķūõ ā ēą’āźå ńīįńņāåķķūõ čėč ąšåķäīāąķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī ļšč÷čķąģ, ēąāčń’łčģ īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ čėč īšćąķčēąöčč, ń źīņīšīé ó ćšóēīīņļšąāčņåė’ ēąźėž÷åķ äīćīāīš ķą ļšåäńņąāėåķčå ņąźčõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā;

407 - ķåļīäą÷ą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā čē-ēą ķåčńļšąāķīńņč ó÷ąńņźą, ļščķąäėåęąłåćī āėąäåėüöó ęåėåēķīäīšīęķīćī ļóņč ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’, ķą źīņīšīģ ļšīčēāīä’ņń’ ļīćšóēī÷ķī-šąēćšóēī÷ķūå šąįīņū, ą ņąźęå ļī äšóćčģ ļšč÷čķąģ, ēąāčń’łčģ īņ āėąäåėüöåā ęåėåēķīäīšīęķīćī ļóņč ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’, ēą čńźėž÷åķčåģ ńėó÷ąåā, źīćäą ęåėåēķīäīšīęķūé ļóņü ķåīįłåćī ļīėüēīāąķč’ ļščķąäėåęčņ āėąäåėüöó čķōšąńņšóźņóšū č īķ ’āė’åņń’ ļåšåāīē÷čźīģ;

408 - ķåļīäą÷ą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā čē-ēą ķåāķåńåķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļėąņū ēą ļåšåāīēźó ćšóēīā č čķūõ ļšč÷čņąžłčõń’ ļåšåāīē÷čźó ļėąņåęåé.

5.9. Ā ćšąōå 23 óźąēūāąžņń’ źīäū īįńņī’ņåėüńņā, īńāīįīęäąžłčõ īņ īņāåņńņāåķķīńņč ēą ķåāūļīėķåķčå ļščķ’ņīé ēą’āźč, ą ņąźęå źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā:

5.9.1. ā īņķīųåķčč ćšóēīīņļšąāčņåė’:

301 - īįńņī’ņåėüńņāą ķåļšåīäīėčģīé ńčėū, āīåķķūå äåéńņāč’;

302 - ļšåźšąłåķčå čėč īćšąķč÷åķčå ļīćšóēźč ćšóēīā ā ńėó÷ą’õ, ļšåäóńģīņšåķķūõ ńņąņüåé 29 Óńņąāą;

303 - īįńņī’ņåėüńņāą, ļšč źīņīšūõ ēąļšåłåķī āūļīėķ’ņü īļåšąöčč ļī ļīćšóēźå, āūćšóēźå ćšóēīā;

304 - ąāąščč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’, ā šåēóėüņąņå źīņīšīé ļšåźšąłåķī īńółåńņāėåķčå īńķīāķīé ļšīčēāīäńņāåķķīé äå’ņåėüķīńņč.

5.9.2. ā īņķīųåķčč ļåšåāīē÷čźą:

301 - īįńņī’ņåėüńņāą ķåļšåīäīėčģīé ńčėū, āīåķķūå äåéńņāč’;

302 - ļšåźšąłåķčå čėč īćšąķč÷åķčå ļīćšóēźč ćšóēīā ā ńėó÷ą’õ, ļšåäóńģīņšåķķūõ ńņąņüåé 29 Óńņąāą;

307 - ķåļīäą÷ą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā čē-ēą ķåčńļīėüēīāąķč’ šąķåå ļīäąķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā.

 

Ļščģåš. Ļšč óńņąķīāėåķķīé ēą’āźīé ļīćšóēźå ķą źīķźšåņķūå ńóņźč 20 āąćīķīā, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 15 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 10 āąćīķīā. Ķå ļīäąķī ļåšåāīē÷čźīģ 5 āąćīķīā čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč.

Ā żņīģ ńėó÷ąå ā ćšąōå 22 ó÷åņķīé źąšņī÷źč óźąēūāąåņń’ "202-5, 405-5".

 

6. Ó÷åņ āūļīėķåķč’ ēą’āźč īńółåńņāė’åņń’ ā ńėåäóžłåģ ļīš’äźå:

Äąķķūå, ńīäåšęąłčåń’ ā źąęäīé ćšąōå ó÷åņķīé źąšņī÷źč, ńóģģčšóžņń’ č óźąēūāąžņń’ ā ńņšīźå "Čņīćī" żņīé ćšąōū.

Āūļīėķåķčå ēą’āźč ā īņķīųåķčč ćšóēīā, ļåšåāīēźą źīņīšūõ ā ńīīņāåņńņāčč ń ēą’āźīé óńņąķīāėåķą ā āąćīķąõ č ņīķķąõ, īļšåäåė’åņń’ ļóņåģ ńīļīńņąāėåķč’ čņīćīā ńīīņāåņńņāåķķī ćšąō 2 č 5, 3 č 6 ó÷åņķīé źąšņī÷źč, ą ā źīķņåéķåšąõ - ćšąō 2 č 5.

6.1. Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ķåļīćšóęåķķūõ ļī ēąāčń’łčģ īņ ļåšåāīē÷čźą ļšč÷čķąģ, óńņąķąāėčāąåņń’ ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå ļóņåģ āū÷čņąķč’ čē čņīćīā ćšąōū 2 čņīćīā ćšąōū 4 ń ļīńėåäóžłčģ āū÷čņąķčåģ čē ļīėó÷åķķīé šąēķīńņč źīėč÷åńņāą ķåļīäąķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ļī ļšč÷čķąģ, ēąāčń’łčģ īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ (ćšąōą 22 źīäū 404, 405, 406, 407, 408) č źīėč÷åńņāą āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ķåļīäąķķūõ, āńėåäńņāčå īįńņī’ņåėüńņā, īńāīįīęäąžłčõ īņ īņāåņńņāåķķīńņč (ćšąōą 23 źīäū 301, 302, 303, 304, 304#, 307).

Ļīėó÷åķķūé šåēóėüņąņ äīėęåķ ńīāļąäąņü ń čņīćīāīé ńņšīźīé ćšąōū 21.

6.2. Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ķåļīćšóęåķķūõ ļī ēąāčń’łčģ īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ ļšč÷čķąģ īļšåäåė’åņń’ ļóņåģ āū÷čņąķč’ čē čņīćīā ćšąōū 4 čņīćīā ćšąōū 5 č óāåėč÷åķč’ ļīėó÷åķķīé šąēķīńņč ķą źīėč÷åńņāī āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, ķåļīäąķķūõ ļī ļšč÷čķąģ, ēąāčń’łčģ īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ (ćšąōą 22 źīäū 404, 406, 405, 407, 408).

Ļīėó÷åķķūé šåēóėüņąņ äīėęåķ ńīāļąäąņü ń čņīćīāīé ńņšīźīé ćšąōū 22.

 

Ļščģåš 1. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 100 āąćīķīā. Ļšč żņīģ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 80 āąćīķīā č 20 āąćīķīā ķåļīćšóęåķī čē-ēą ķåčńļīėüēīāąķč’ ļīäąķķūõ āąćīķīā.

Ā čņīćå ķåäīćšóē ńīńņąāčė 100 - 80 = 20 āąćīķīā, ā ņīģ ÷čńėå ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 100 - 80 = 20 āąćīķīā.

Ļščģåš 2. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 65 āąćīķīā. Ļšč żņīģ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 60 āąćīķīā. Ķå ļīäąķī 20 āąćīķīā čē-ēą īņńóņńņāč’ ó ļåšåāīē÷čźą āąćīķīā; 10 āąćīķīā čē-ēą ķåčńļšąāķīńņč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’ ęåėåēķīäīšīęķīćī ļīäśåēäķīćī ļóņč; 5 āąćīķīā čē-ēą ļšåäóńģīņšåķķīćī ńņąņüåé 29 Óńņąāą īćšąķč÷åķč’ ļīćšóēźč ćšóēīā.

Ā čņīćå ķåäīćšóē ńīńņąāčė 100 - 60 = 40 āąćīķīā, ā ņīģ ÷čńėå ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 100 - 65 - 10 - 5 = 20 āąćīķīā, ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 65 - 60 + 10 = 15 āąćīķīā.

Ēą ķåäīćšóē 5 āąćīķīā āńėåäńņāčå īćšąķč÷åķč’ ļīćšóēźč ćšóēīā ńņīšīķū ķå ķåńóņ īņāåņńņāåķķīńņč.

 

7. Źīėč÷åńņāī ņīķķ ćšóēą, ķåļīćšóęåķķūõ ļī ēąāčń’łčģ īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’ ļšč÷čķąģ, īļšåäåė’åņń’ ļóņåģ óģķīęåķč’ źīėč÷åńņāą ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, īļšåäåėåķķīćī ā ńīīņāåņńņāčč ń ļóķźņīģ 6.2 ķąńņī’łčõ Ļšąāčė, ķą āåėč÷čķó ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźč ķą āąćīķ, óźąēąķķīé ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå.

Źīėč÷åńņāī ņīķķ ćšóēą, ķåļīćšóęåķķūõ ļī ēąāčń’łčģ īņ ļåšåāīē÷čźą ļšč÷čķąģ, īļšåäåė’åņń’ ļóņåģ óģķīęåķč’ źīėč÷åńņāą āąćīķīā, īļšåäåėåķķīćī ā ńīīņāåņńņāčč ń ļóķźņīģ 6.1 ķąńņī’łčõ Ļšąāčė, ķą āåėč÷čķó ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźč ķą āąćīķ, óźąēąķķīé ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå.

Åńėč ļīėó÷åķķūå šåēóėüņąņū įīėüųå ōąźņč÷åńźīćī ķåäīćšóēą, ņī šąēģåš ųņšąōą, ļšåäóńģīņšåķķīćī ńņąņüåé 94 Óńņąāą, ķą÷čńė’åņń’ ēą ōąźņč÷åńźčé ķåäīćšóē.

 

Ļščģåš 1. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 75 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 65 āąćīķīā 3250 ņīķķ.

Ķå ļīäąķī: 5 āąćīķīā - čē-ēą īņńóņńņāč’ ó ļåšåāīē÷čźą āąćīķīā; 10 āąćīķīā - čē-ēą īņźąēą ćšóēīīņļšąāčņåė’ īņ ļīćšóēźč; 10 āąćīķīā - čē-ēą ēąķ’ņīńņč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’ ōšīķņą ļīćšóēźč. Źšīģå ņīćī, 10 āąćīķīā 500 ņīķķ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ķåļīćšóęåķū čē-ēą ķåčńļīėüēīāąķč’ ļīäąķķūõ āąćīķīā.

Āńåćī ķå ļīćšóęåķī 100 - 65 = 35 āąćīķīā, ā ņīģ ÷čńėå ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 100 - 75 - 10 - 10 = 5 āąćīķīā, ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’: 75 - 65 + 10 + 10 = 30 āąćīķīā.

Źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ ņīķķ ńīńņąāčėī: ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 75 õ 50 - 3250 + 20 õ 50 = 1500 ņīķķ; ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą (100 - 75) õ 50 - 20 õ 50 = 250 ņīķķ.

Ļščģåš 2. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 98 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 98 āąćīķīā 4920 ņīķķ. Ķå ļīäąķī 2 āąćīķą čē-ēą īņźąēą ćšóēīīņļšąāčņåė’ īņ ļīćšóēźč.

Āåėč÷čķą īįłåćī ķåäīćšóēą ā āąćīķąõ ńīńņąāčėą 100 - 98 = 2 āąćīķą. Ćšóēīīņļšąāčņåėü īņāå÷ąåņ ēą ķåäīćšóē 80 ņīķķ (ļšč ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźå 50 ņ/āąć) ń óģåķüųåķčåģ šąēģåšą ųņšąōą ķą 1/3 ńīćėąńķī ńņąņüå 94 Óńņąāą.

 

Ļšč āūļīėķåķčč ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ēą’āźč ā āąćīķąõ, ķī ķåāūļīėķåķčč ā ņīķķąõ, ųņšąō ēą ķåāūļīėķåķčå ēą’āźč āēūńźčāąåņń’ ēą ōąźņč÷åńźīå źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ ņīķķ ćšóēą.

8. Ā ńėó÷ąå, åńėč ćšóēīīņļšąāčņåėü ā šåēóėüņąņå óļėīņķåķķīé ēąćšóēźč āąćīķīā čńļīėüēóåņ ģåķüųåå źīėč÷åńņāī āąćīķīā, ÷åģ ļšåäóńģīņšåķī ēą’āźīé, ņī źīėč÷åńņāī āūńāīįīęäąåģūõ āąćīķīā īļšåäåė’åņń’ ļóņåģ äåėåķč’ īįłåćī źīėč÷åńņāą ļīćšóęåķķūõ ņīķķ ćšóēą ķą āåėč÷čķó ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźč ķą āąćīķ. Ā żņīģ ńėó÷ąå ķåäīćšóē, īņķåńåķķūé ķą ļšč÷čķū, ēąāčń’łčå īņ ćšóēīīņļšąāčņåė’, óģåķüųąåņń’ ķą źīėč÷åńņāī āūńāīįīęäąåģūõ čģ āąćīķīā āńėåäńņāčå ļåšåāūļīėķåķč’ ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźč ķą āąćīķ.

 

Ļščģåš 1. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 6000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé 60,0 ņķ/āąć ļīćšóęåķī 98 āąćīķīā 6000 ņīķķ. Ēą ń÷åņ óļėīņķåķķīé ēąćšóēźč āąćīķīā ļåšåāīēźą ļšåäóńģīņšåķķīé ēą’āźīé ģąńńū ćšóēą īńółåńņāėåķą ģåķüųčģ źīėč÷åńņāīģ āąćīķīā. Ļīżņīģó īņāåņńņāåķķīńņü ēą īįłčé ķåäīćšóē ķå ķąńņóļąåņ.

Ļščģåš 2. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé - 50,0 ņķ/āąć, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 90 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 90 āąćīķīā 4570 ņīķķ. Ķå ļīäąķī: 5 āąćīķīā čē-ēą īņźąēą ćšóēīīņļšąāčņåė’ īņ ļīćšóēźč, 5 āąćīķīā čē-ēą īņńóņńņāč’ āąćīķīā ó ļåšåāīē÷čźą.

Ķåäīćšóęåķī āńåćī 10 āąćīķīā 430 ņīķķ, ā ņīģ ÷čńėå ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 100-90-5=5 āąćīķīā, ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 90 - 90 + 5 = 5 āąćīķīā.

Āģåńņå ń ņåģ, ā šåēóėüņąņå óļėīņķåķķīé ļīćšóēźč ćšóēīīņļšąāčņåėü āūńāīįīäčė 1 āąćīķ (4570: 50 = 91 - 90 = 1). Ļīżņīģó ćšóēīīņļšąāčņåėü ķåńåņ īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåäīćšóē 4 āąćīķīā 200 ņīķķ (4 õ 50 = 200). Īńņąāųą’ń’ ÷ąńņü ķåäīćšóēą īņķīńčņń’ ķą āčķó ļåšåāīē÷čźą (430 - 200 = 230 ņīķķ).

Ļščģåš 3. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé 50,0 ņ/āąć, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 90 āąćīķīā č ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 90 āąćīķīā 4570 ņīķķ. Ķå ļīäąķī 10 āąćīķīā čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’

Ķåäīćšóęåķī āńåćī 10 āąćīķīā 430 ņīķķ. Ā šåēóėüņąņå óļėīņķåķķīé ēąćšóēźč āąćīķīā, ćšóēīīņļšąāčņåėü āūńāīįīäčė 1 āąćīķ. Ćšóēīīņļšąāčņåėü įóäåņ ķåńņč īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåäīćšóē 9 āąćīķīā (430 ņīķķ).

 

9. Ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīā äė’ ļåšåāīēźč ķą óźąēąķķóž ā ēą’āźå ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ (ń ó÷åņīģ ļšīčēāåäåķķūõ ā ēą’āźå čēģåķåķčé) ķą ćšóēīīņļšąāčņåė’ (źšīģå ńėó÷ąåā, źīćäą ļåšåāīēźą ćšóēīā īńółåńņāė’ėąńü ā āąćīķąõ, źīķņåéķåšąõ, ķå ļščķąäėåęąłčõ ļåšåāīē÷čźó), ķą÷čńė’åņń’ ļåšåāīē÷čźīģ ńįīš ā šąēģåšąõ, ļšåäóńģīņšåķķūõ ńņąņüåé 94 Óńņąāą.

9.1. Ļī ćšóēąģ, ļåšåāīēźą źīņīšūõ ā ńīīņāåņńņāčč ń ēą’āźīé óńņąķīāėåķą ā āąćīķąõ č ņīķķąõ, ńįīš ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ćšóēą äė’ ļåšåāīēźč ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ īļšåäåė’åņń’ čńõīä’ čē šåēóėüņąņą óģķīęåķč’ źīėč÷åńņāą ķåļīćšóęåķķūõ āąćīķīā ķą āåėč÷čķó ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźč ķą āąćīķ, óźąēąķķīé ā ó÷åņķīé źąšņī÷źå.

 

Ļščģåš 1. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé 50,0 ņ/āąć, ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 98 āąćīķīā 4900 ņīķķ. Ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 48 āąćīķīā. Ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Šīńņīā ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 50 āąćīķīā. Ķåāūļīėķåķčå ļīćšóēźč ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü ńīńņąāčėī 50 - 48 = 2 āąćīķą.

Ńįīš ķą÷čńė’åņń’ ķą ćšóēīīņļšąāčņåė’ ēą ķåļšåäś’āėåķčå 2 õ 50 = 100 ņīķķ ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü.

Ļščģåš 2. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé 50,0 ņ/āąć, ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 98 āąćīķīā 5000 ņīķķ. Ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā 2500 ņīķķ ļīćšóęåķī 48 āąćīķīā 2500 ņīķķ, ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Šīńņīā ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā 2500 ņīķķ ļīćšóęåķī 50 āąćīķą 2500 ņīķķ.

Ńįīš ķą÷čńė’åņń’ ķą ćšóēīīņļšąāčņåė’ ēą ķåäīćšóē 2 āąćīķīā 100 ņīķķ ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü. Ćšóēīīņļšąāčņåėü ķå ķåńåņ īņāåņńņāåķķīńņč ēą ķåäīćšóē 2 āąćīķīā ā ńīīņāåņńņāčč ńī ńņąņüåé 116 Óńņąāą.

 

9.2. Ļšč ķåāūļīėķåķčč ēą’āźč ļī ēąāčń’łčģ īņ ļåšåāīē÷čźą ļšč÷čķąģ ńįīš ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīā äė’ ļåšåāīēźč ķą óźąēąķķóž ā ēą’āźå ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ ķå āēčģąåņń’. Ļšč ÷ąńņč÷ķīģ ķåāūļīėķåķčč ēą’āźč ļī ēąāčń’łčģ īņ ļåšåāīē÷čźą ļšč÷čķąģ, ńįīš ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīā äė’ ļåšåāīēźč ķą óźąēąķķóž ā ēą’āźå ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ óģåķüųąåņń’ ķą źīėč÷åńņāī ķåļīćšóęåķķūõ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ āąćīķīā čē-ēą ķåļīäą÷č āąćīķīā č/čėč ļīäą÷č ļīä ļīćšóēźó āąćīķīā, ķåļščćīäķūõ äė’ ļåšåāīēīź ćšóēīā ļåšåāīē÷čźīģ.

 

Ļščģåš 1. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ńī ńņąņč÷åńźīé ķąćšóēźīé 50,0 ņ/āąć, ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 90 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 85 āąćīķīā 4250 ņīķķ. Ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 45 āąćīķīā, ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Šīńņīā ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 40 āąćīķīā.

Ķåäīćšóęåķī āńåćī 100 - 85 = 15 āąćīķīā, ā ņ.÷. 10 āąćīķīā čē-ēą ķåļīäą÷č ļåšåāīē÷čźīģ, ļī ļšč÷čķąģ, ēąāčń’łčģ īņ ļåšåāīē÷čźą, 5 āąćīķīā čē-ēą ķåčńļīėüēīāąķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīäąķķūõ āąćīķīā. Āåėč÷čķą ńįīšą ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīā äė’ ļåšåāīēźč ķą óźąēąķķóž ā ēą’āźå ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ óģåķüųąåņń’ ķą 15 - 10 = 5 āąćīķīā. Ńįīš ķą÷čńė’åņń’ ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ 5 õ 50 = 250 ņīķķ ćšóēą ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’.

Ļščģåš 2. Ļšč ēą’āźå ćšóēīīņļšąāčņåė’ ķą ļīćšóēźó 100 āąćīķīā 5000 ņīķķ ļåšåāīē÷čźīģ ļīäąķī 85 āąćīķīā. Ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļīćšóęåķī 85 āąćīķīā 4250 ņīķķ. Ķąēķą÷åķčåģ ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Š’ēąķü ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 45 āąćīķīā, ķą ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž Šīńņīā ļšč ēą’āźå 50 āąćīķīā ļīćšóęåķī 40 āąćīķīā. Ķå ļīäąķī čē-ēą īņńóņńņāč’ āąćīķīā ó ļåšåāīē÷čźą -15 āąćīķīā (100 - 85 = 15).

Ńīīņāåņńņāåķķī ķåäīćšóē ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą óģåķüųąåņń’ č ńīńņąāė’åņ 15 - 15 = 0.

 

10. Ļšč čēģåķåķčč ćšóēīīņļšąāčņåėåģ óńņąķīāėåķķūõ ēą’āźīé ęåėåēķīäīšīęķūõ ńņąķöčé ķąēķą÷åķč’, āūēāąķķīģ ļšåäóńģīņšåķķūģč ńņąņüåé 29 Óńņąāą īįńņī’ņåėüńņāąģč, ńįīš ēą āķåńåķčå ā ļščķ’ņóž ēą’āźó čēģåķåķčé ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’, óńņąķīāėåķķūé ńņąņüåé 11 Óńņąāą, ķå ķą÷čńė’åņń’.

11. Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą ļī ēą’āźå ķą āąćīķ, ēąćšóęåķķūé ģåėźčģč īņļšąāźąģč īäķīćī ćšóēīīņļšąāčņåė’, āåäåņń’ ķą īįłåģ īńķīāąķčč.

Ļšč ļīćšóēźå ā īäčķ āąćīķ ģåėźčõ īņļšąāīź ķåńźīėüźčõ ćšóēīīņļšąāčņåėåé āūļīėķåķčå ēą’āźč ó÷čņūāąåņń’ ā ćšąōå 2 ó÷åņķīé źąšņī÷źč ļī źąęäīģó ćšóēīīņļšąāčņåėž.

12. Ļšč ķåāūļīėķåķčč ēą’āźč āńėåäńņāčå ąāąščč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’, ā šåēóėüņąņå źīņīšīé įūėī ļšåźšąłåķī īńółåńņāėåķčå åćī īńķīāķīé ļšīčēāīäńņāåķķīé äå’ņåėüķīńņč, ćšóēīīņļšąāčņåėåģ äīėęķą įūņü ļšåäńņąāėåķą źīļč’ ąźņą īį ąāąščč, ńīńņąāėåķķīćī ńīīņāåņńņāóžłčģ ćīńóäąšńņāåķķūģ īšćąķīģ, źīņīšą’ ļščėąćąåņń’ ź ó÷åņķīé źąšņī÷źå.

Īįńņī’ņåėüńņāą, ļšåäóńģīņšåķķūå ńņąņüåé 29 Óńņąāą, āūēāąāųčå āšåģåķķīå ļšåźšąłåķčå ėčįī īćšąķč÷åķčå ļåšåāīēźč ćšóēīā, ēąļšåłåķčå ļšīčēāīäńņāą ļīćšóēī÷ķī-šąēćšóēī÷ķūõ šąįīņ č ļīńėóęčāųčå ļšč÷čķīé ķåāūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč, äīėęķū įūņü ļīäņāåšęäåķū ļščėīęåķčåģ ź ó÷åņķīé źąšņī÷źå źīļčč ńīīņāåņńņāóžłčõ šåųåķčé ōåäåšąėüķīćī īšćąķą čńļīėķčņåėüķīé āėąńņč ā īįėąńņč ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą čėč āėąäåėüöą čķōšąńņšóźņóšū.

13. Ā ńīīņāåņńņāčč ńī ńņąņüåé 94 Óńņąāą ā ńėó÷ąå, åńėč ćšóēīīņļšąāčņåėü ķå ģåķåå ÷åģ ēą äāą äķ’ äī äķ’ ļīćšóēźč ļšåäóļšåäčņ ļåšåāīē÷čźą ī ķå čńļīėüēīāąķčč āąćīķīā, źīķņåéķåšīā, šąēģåš ųņšąōą ńķčęąåņń’ ķą īäķó ņšåņü. Ńįīš ēą ķåļšåäś’āėåķčå ćšóēīā äė’ ļåšåāīēźč ķą óźąēąķķóž ā ēą’āźå ęåėåēķīäīšīęķóž ńņąķöčž ķąēķą÷åķč’ ķą÷čńė’åņń’ ķą ćšóēīīņļšąāčņåė’ ā żņīģ ńėó÷ąå ā ļīėķīģ šąēģåšå, źšīģå ńėó÷ąåā, źīćäą ļåšåāīēźč ćšóēīā äīėęķū įūėč īńółåńņāė’ņüń’ ā āąćīķąõ, źīķņåéķåšąõ, ķå ļščķąäėåęąłčõ ļåšåāīē÷čźó.

Ļšč ļīńņóļėåķčč ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå ļåšåāīē÷čźó ļčńüģåķķīćī īņźąēą ćšóēīīņļšąāčņåė’ īņ ļīćšóēźč, īņźąē, ļīäļčńąķķūé ćšóēīīņļšąāčņåėåģ čėč åćī óļīėķīģī÷åķķūģ ļšåäńņąāčņåėåģ č ēąāåšåķķūé ļščģåķ’åģīé äė’ ōčķąķńīāūõ īļåšąöčé ļå÷ąņüž, ļščėąćąåņń’ ź ó÷åņķīé źąšņī÷źå.

Åńėč īņźąē īņ ļīćšóēźč įūė ļīäąķ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ńāīåāšåģåķķī ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå, ķī ļīäąķķūå āąćīķū, źīķņåéķåšū čģ įūėč ļīćšóęåķū č ļščķ’ņū ź ļåšåāīēźå, ņī īņźąē ā īņķīųåķčč ļīćšóęåķķūõ āąćīķīā, źīķņåéķåšīā ń÷čņąåņń’ ķå äåéńņāčņåėüķūģ.

14. Šåēóėüņąņū ļīäāåäåķč’ čņīćīā āūļīėķåķč’ ēą’āźč óļīėķīģī÷åķķūé ļšåäńņąāčņåėü ļåšåāīē÷čźą ńīīįłąåņ ćšóēīīņļšąāčņåėž ā ņå÷åķčč 5 äķåé ļīńėå īźīķ÷ąķč’ ļīńėåäķčõ ńóņīź, ļšåäóńģīņšåķķūõ ā ēą’āźå.

15. Ōīšģū ó÷åņķūõ źąšņī÷åź č ļīš’äīź čõ ńīńņąāėåķč’ ļšč ļåšåāīēźå ćšóēīā ā ļš’ģīģ ńģåųąķķīģ ńīīįłåķčč óńņąķąāėčāąåņń’ ļšąāčėąģč ļåšåāīēīź ćšóēīā ā żņīģ āčäå ńīīįłåķč’.

 

Ļščėīęåķčå N 1

ź Ļšąāčėąģ ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč

āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā

ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

(Ōīšģą ĆÓ-1)

 

Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą N

 

Āūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč ___________________________ ķą ļåšåāīēźó ćšóēą

                           (ń ļī ģåń’ö, ćīä)

                                        ńņąņč÷åńźą’ ķąćšóēźą ____________

 

Ńņąķöč’ č čķōšąńņšóźņóšą īņļšąāėåķč’ ____________________________________

Ķąčģåķīāąķčå ķīģåķźėąņóšķīé ćšóļļū ______________________________________

Ļåšåāīē÷čź ______________________________________________________________

Ćšóēīīņļšąāčņåėü ________________________________________________________

          (ļīėķīå ķąčģåķīāąķčå, ōąźņč÷åńźčé ąäšåń č įąķźīāńźčå šåźāčēčņū)

_________________________________________________________________________

 

׹ńņü I

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |     ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’      |      Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč      |     Ļīäļčńč     |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                       |  īņāåņńņāåķķūõ  |

|        | Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.) | Āąćīķīā | Ņīķķ |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                       |   šąįīņķčźīā    |

|        |(źīķņ.) |       |        | (źīķņ.) |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                       |                 |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |———————————————————————————————————————|—————————————————|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷. |    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāīē-|Ćšóēīīņ-|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                       | īńāīįīęäåķč’  |  ÷čź   | ļšąāč- |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                       |               |        |  ņåėü  |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |———————————————————————|———————————————|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | āąć |ļåšåāīē-|Ćšóēīīņ-|Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |  ÷čź   | ļšąāč- | ē÷čź  |ņļšąāč-|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |  ņåėü  |       | ņåėü  |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————————————|————————|————————|

|   1    |   2    |   3   |   4    |    5    |  6   |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |   21   |   22   |      23       |   24   |   25   |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————————————|————————|————————|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |               |        |        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        Čēģåķåķčå ēą’āźč: óāåėč÷åķčå +, óģåķüųåķčå -                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   1    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   2    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   3    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   4    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   5    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   6    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   7    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   8    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   9    |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   10   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   11   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   12   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   14   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   16   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   17   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ōīšģą ĆÓ-1 (īįīšīņ)

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |     ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’      |      Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč      |     Ļīäļčńč     |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                       |  īņāåņńņāåķķūõ  |

|        | Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.) | Āąćīķīā | Ņīķķ |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   šąįīņķčźīā    |

|        |(źīķņ.) |       |        | (źīķņ.) |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |                                       |                 |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |———————————————————————————————————————|—————————————————|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     | Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷. |    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāīē-|Ćšóēīīņ-|

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |                       | īńāīįīęäåķč’  |  ÷čź   | ļšąāč- |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |                       |               |        |  ņåėü  |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |———————————————————————|———————————————|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     | āąć |ļåšåāīē-|Ćšóēīīņ-|Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |  ÷čź   | ļšąāč- | ē÷čź  |ņļšąāč-|        |        |

|        |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |  ņåėü  |       | ņåėü  |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————————————|————————|————————|

|   1    |   2    |   3   |   4    |    5    |  6   |  7  |  8  |  9  |  10  | 11 |  12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |   21   |   22   |      23       |   24   |   25   |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————————————|————————|————————|

|   18   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   19   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   20   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   21   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   22   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   23   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   24   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   25   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   26   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   27   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   28   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   29   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   30   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|   31   |        |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

|—————————————————|———————|————————|—————————|——————|—————|—————|—————|——————|————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|

|      Čņīćī      |       |        |         |      |     |     |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |        |       |       |        |        |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

׹ńņü II

 

Čģółåńņāåķķą’ īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåāūļīėķåķčå ļščķ’ņīé ēą’āźč īņķīńčņń’ ķą:

 

                          ćšóēīīņļšąāčņåė’                            ļåšåāīē÷čźą

|Ķåāūļīėķå-|Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |                    |Ā āąćīķąõ      |                     |  Īņģåņźą īį óļėąņå

|ķčå ēą’āźč|                       |                    |(źīķņ.)        |                     |    ųņšąōą, ńįīšą

|          |                       |                    |               |                     |  ćšóēīīņļšąāčņåėåģ

|          |———————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|

|          |Ā ņīķķąõ               |                    |Ā ņīķķąõ       |                     |

|          |———————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————————————————|

|          |Ńóģģą ųņšąōą           |                    |Ńóģģą ųņšąōą   |                     |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————|

|Ļī ńņąķ.  |Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |                    |                                     |

|ķąē.      |                       |                    |                                     |

|          |———————————————————————|————————————————————|                                     |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |                    |Ńąėüäī ļī ųņšąōąģ (šóį.) ā ļīėüēó:   |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|                                     |

|Ńįīš ēą   |Źīėč÷åńņāī čēģåķåķčé   |                    |ļåšåāīē÷čźą -                        |      ļåšåāīē÷čź

|čēģåķåķčå |———————————————————————|                    |                                     |

|ēą’āźč    |āąćīķīā (źīķņ.)/ņīķķ   |                    |ćšóēīīņļšąāčņåė’ -                   |

|          |———————————————————————|————————————————————|                                     |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |                    |                                     |  _________________

|          |                       |                    |                                     |   (ļīäļčńü) Ō.Č.Ī.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ļščėīęåķčå N 2

ź Ļšąāčėąģ ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč

āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā

ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

(Ōīšģą ĆÓ-1)

 

Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą N

 

Āūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč ___________________________ ķą ļåšåāīēźó ćšóēą

                           (ń ļī ģåń’ö, ćīä)

                                        ńņąņč÷åńźą’ ķąćšóēźą   50 ņ/āąć

                                                             ____________

 

Ńņąķöč’ č ęåėåēķą’ äīšīćą īņļšąāėåķč’ ___________________________________

Ķąčģåķīāąķčå ķīģåķźėąņóšķīé ćšóļļū ______________________________________

Ļåšåāīē÷čź ______________________________________________________________

Ćšóēīīņļšąāčņåėü ________________________________________________________

          (ļīėķīå ķąčģåķīāąķčå, ōąźņč÷åńźčé ąäšåń č įąķźīāńźčå šåźāčēčņū)

_________________________________________________________________________

 

׹ńņü I

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |         ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’         |     Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč      |    Ļīäļčńč    |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                      | īņāåņńņāåķķūõ |

|        | Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.) | Āąćīķīā | Ņīķķ |Īęåšå-|Ķąėü- | Ķąšą | Ąāņī  | Ģóėüäū |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |  šąįīņķčźīā   |

|        |(źīķņ.) |       |        | (źīķņ.) |      | ėüå  | ÷čź  |      | Ēąāīä |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |               |

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————————————————————|———————————————|

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |    Īįłčé ķåäīćšóē    |    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                      | īńāīįīęäåķč’  | ē÷čź  |ņļšąāč-|

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                      |               |       | ņåėü  |

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————|———————————————|       |       |

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | āąć |Ļåšåāīē-|Ćšóēīī-|Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|       |       |

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |  ÷čź   |ņļšąāč-| ē÷čź  |ņļšąāč-|       |       |

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        | ņåėü  |       | ņåėü  |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|———————|

|   1    |   2    |   3   |   4    |    5    |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |   11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  18  | 19 | 20  |   21   |  22   |      23       |  24   |  25   |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|———————|

|        |  300   | 15000 |        |         |      |  60  |  60  |  60  |  60   |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |               |       |       |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                          Čēģåķåķčå ēą’āźč óāåėč÷åķčå +, óģåķüųåķčå -                                                                           |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        |        |       |        |         |      |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   1    |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |      |      |       |   10   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   2    |   10   |  500  |   5    |    5    | 250  |      |      |  5   |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  |        | 405-5 |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   3    |   10   |  500  |   5    |    5    | 250  |  1   |      |  2   |       |   2    |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  | 101-5  |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   4    |   10   |  500  |   5    |   10    | 250  |      |  5   |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  |        | 202-5 |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   5    |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |  5   |      |  3   |   1   |   1    |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   6    |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |  10  |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   7    |   10   |  500  |   10   |    5    | 250  |  5   |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  |        | 202-5 |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   8    |   10   |  500  |   5    |    5    | 250  |  5   |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  | 101-5  |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   9    |   10   |  500  |   10   |    0    |  0   |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | 10  |        |202-10 |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   10   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |      |  4   |       |   6    |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   11   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |      |      |  10   |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   12   |   10   |  500  |   5    |    5    | 250  |      |      |  1   |       |   4    |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  | 101-5  |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   13   |   10   |  500  |   10   |    0    |  0   |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | 10  |        |       |       |304-10 |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   14   |   10   |  500  |   0    |    0    |  0   |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | 10  |        |       |       |304-10 |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   15   |   10   |  500  |   0    |    0    |  0   |      |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | 10  |        |       |       |304-10 |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   16   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |      |      |   5   |   5    |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   17   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |  10  |      |      |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |       |       |       |       |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ōīšģą ĆÓ-1 (īįīšīņ)

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |         ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’         |      Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč       |   Ļīäļčńč    |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                        |īņāåņńņāåķķūõ |

|        | Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.) | Āąćīķīā | Ņīķķ |Īęåšå-|Ķąėü÷čź|Ķąšą | Ąāņī  | Ģóėüäū |     |     |     |     |     |     |      |    |                                        |  šąįīņķčźīā  |

|        |(źīķņ.) |       |        | (źīķņ.) |      | ėüå  |       |     | Ēąāīä |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                                        |              |

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |————————————————————————————————————————|——————————————|

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷.  |    Ļšč÷čķą    |Ļåšå- |Ćšóēīī-|

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                        | īńāīįīęäåķč’  |āīē÷čź|ņļšąāč-|

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |                        |               |      | ņåėü  |

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |————————————————————————|———————————————|      |       |

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | āąć |Ļåšåāīē-|Ćšóēīīņļ-|Ļåšå- |Ćšóēīīņ-|      |       |

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |  ÷čź   |šąāčņåėü |āīē÷čź| ļšąāč- |      |       |

|        |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |  ņåėü  |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|———————————————|——————|———————|

|   1    |   2    |   3   |   4    |    5    |  6   |  7   |   8   |  9  |  10   |   11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  18  | 19 | 20  |   21   |   22    |      23       |  24  |  25   |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|———————————————|——————|———————|

|   18   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |       | 10  |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   19   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |       |     |       |   10   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   20   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |  10   |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   21   |   10   |  500  |   0    |    0    |  0   |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    | 10  | 101-10 |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   22   |   10   |  500  |   5    |    5    | 250  |  5   |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  | 101-5  |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   23   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |       |     |  10   |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   24   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |       |     |       |   10   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   25   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |  10  |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   26   |   10   |  500  |   10   |    5    | 250  |      |       |     |   5   |        |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  |        |  202-5  |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   27   |   10   |  500  |   10   |    5    | 250  |      |       |     |       |   5    |     |     |     |     |     |     |      |    |  5  |        |  202-5  |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   28   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |  5   |       |     |       |   5    |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   29   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |  10   |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   30   |   10   |  500  |   10   |   10    | 500  |      |       |  8  |       |   2    |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|————————|————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|——————|————————|——————|———————|

|   31   |        |       |        |         |      |      |       |     |       |        |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |      |        |      |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|——————|——————|———————|—————|———————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|—————————|———————————————|——————————————|

|    Čņīćī 300    | 15000 |  245   |   205   |10250 |  60  |  60   | 60  |  60   |   60   |     |     |     |     |     |     |      |    | 95  |   30   |   35    |      30       |              |

|                 |       |        |         |      | ---- |  ---  | --- |  ---  |  ---   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |               |              |

|                 |       |        |         |      |  46  |  35   | 33  |  31   |   60   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |         |               |              |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

׹ńņü II

 

Čģółåńņāåķķą’ īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåāūļīėķåķčå ļščķ’ņīé ēą’āźč īņķīńčņń’ ķą:

 

                          ćšóēīīņļšąāčņåė’                         ļåšåāīē÷čźą

|Ķåāūļīėķå-|Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |         35         |Ā āąćīķąõ   |        30        | Īņģåņźą īį óļėąņå

|ķčå ēą’āźč|                       |                    |(źīķņ.)     |                  |   ųņšąōą, ńįīšą

|          |                       |                    |            |                  | ćšóēīīņļšąāčņåėåģ

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————|——————————————————|

|          |Ā ņīķķąõ               |        1750        |Ā ņīķķąõ    |       1500       |

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————|——————————————————|

|          |Ńóģģą ųņšąōą           |       17500        |Ńóģģą ųņšąōą|      15000       |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|

|Ļī ńņąķ.  |Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |      65/3250       |                               |

|ķąē.      |                       |                    |                               |

|          |———————————————————————|————————————————————|                               |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |       13000        |Ńąėüäī ļī ųņšąōąģ (šóį.) ā     |

|          |                       |                    |ļīėüēó:                        |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|                               |

|Ńįīš ēą   |Źīėč÷åńņāī čēģåķåķčé   |         -          |ļåšåāīē÷čźą - 2500             |    ļåšåāīē÷čź

|čēģåķåķčå |———————————————————————|                    |                               | _________________

|ēą’āźč    |āąćīķīā (źīķņ.)/ņīķķ   |                    |ćšóēīīņļšąāčņåė’ -             |

|          |                       |                    |                               |

|          |                       |                    |                               | (ļīäļčńü) Ō.Č.Ī.

|          |———————————————————————|————————————————————|                               |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |         -          |                               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ļščėīęåķčå N 3

ź Ļšąāčėąģ ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč

āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā

ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

(Ōīšģą ĆÓ-1)

 

Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą N

 

Āūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč ___________________________ ķą ļåšåāīēźó ćšóēą

                           (ń ļī ģåń’ö, ćīä)

                                        ńņąņč÷åńźą’ ķąćšóēźą   30 ņ/āąć

                                                             ____________

 

Ńņąķöč’ č čķōšąńņšóźņóšą īņļšąāėåķč’ ____________________________________

Ķąčģåķīāąķčå ķīģåķźėąņóšķīé ćšóļļū ______________________________________

Ļåšåāīē÷čź ______________________________________________________________

Ćšóēīīņļšąāčņåėü ________________________________________________________

          (ļīėķīå ķąčģåķīāąķčå, ōąźņč÷åńźčé ąäšåń č įąķźīāńźčå šåźāčēčņū)

_________________________________________________________________________

 

׹ńņü I

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |    Ļīćšóęåķī    |        ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’         |     Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč     |    Ļīäļčńč    |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                     | īņāåņńņāåķķūõ |

|        |Āąćīķū | Ņīķķū  |(źīķņ.) | Āąćīķīā  | Ņīķķ |Ščćą | Īäåńńą  |Ņąėčķķ |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |  šąįīņķčźīā   |

|        |(źīķņ.)|        |        | (źīķņ.)  |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |               |

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————————————————————|———————————————|

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷. |   Ļšč÷čķą    |Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |                      | īńāīįīęäåķč’ | ē÷čź  |ņļšąāč-|

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |                      |              |       | ņåėü  |

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |——————————————————————|——————————————|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     | āąć |ļåšåāī-|Ćšóēīīņ-|Ļåšå- |Ćšóēīī-|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     | ē÷čź  | ļšąāč- |āīē÷čź|ņļšąāč-|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |         |       |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |  ņåėü  |      | ņåėü  |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|—————————|———————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|——————————————|———————|———————|

|   1    |   2   |   3    |   4    |    5     |  6   |  7  |    8    |   9   |  10  | 11 | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  21   |   22   |      23      |  24   |  25   |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|—————————|———————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|——————————————|———————|———————|

|        |  95   |  2850  |        |          |      | 30  |   35    |  30   |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |        |              |       |       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                         Čēģåķåķčå ēą’āźč: óāåėč÷åķčå +, óģåķüųåķčå -                                                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   1    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   2    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   3    |   5   |  150   |   4    |    1     |  40  |     |   1    |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  4  |       | 202-3 | 307-1 |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   4    |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   5    |   5   |  150   |   4    |    4     | 120  |  1  |   2    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  1  |       | 406-1 |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   6    |   5   |  150   |   5    |    5     | 170  |  4  |   1    |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   7    |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  2  |   2    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   8    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   9    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   10   |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  1  |   4    |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   11   |   5   |  150   |   4    |    4     | 120  |  4  |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  1  | 101-1 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   12   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   13   |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  2  |   2    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   14   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   15   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   16   |   5   |  150   |   3    |    3     | 110  |  1  |   1    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  2  | 101-2 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   17   |   5   |  150   |   2    |    2     |  70  |  1  |        |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  3  | 101-3 |       |       |       |      |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ōīšģą ĆÓ-1 (īįīšīņ)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |     Ēą’āźą     | Ļīäąķī |    Ļīćšóęåķī    |        ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’         |     Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč     |    Ļīäļčńč    |

|ļīćšóēźč|————————————————|āąćīķīā |—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                     | īņāåņńņāåķķūõ |

|        |Āąćīķū | Ņīķķū  |(źīķņ.) | Āąćīķīā  | Ņīķķ |Ščćą | Īäåńńą | Ņąėčķķ |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |  šąįīņķčźīā   |

|        |(źīķņ.)|        |        | (źīķņ.)  |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |               |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————————————————————|———————————————|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷.|    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                     | īńāīįīęäåķč’  | ē÷čź  |ņļšąāč-|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                     |               |       | ņåėü  |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————|———————————————|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | āąć |ļåšåāī-|Ćšóēīī-|Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | ē÷čź  |ņļšąāč-| ē÷čź  |ņļšąā. |       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       | ņåėü  |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————|———————|

|   1    |   2   |   3    |   4    |    5     |  6   |  7  |   8    |   9    | 10  | 11  | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  21   |  22   |      23       |  24   |  25   |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————|———————|

|   18   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   19   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   20   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   21   |   5   |  150   |   4    |    4     | 120  |  2  |        |   2    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  1  | 101-1 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   22   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   23   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       | 304-5 |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   24   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   25   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 405-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   26   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 405-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   27   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 408-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   28   |   5   |  150   |   2    |    2     |  60  |     |        |   2    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  3  | 101-3 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   29   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   30   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   31   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————————————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————————————|

|    Čņīćī 95    |  2850  |   43   |    40    | 1260 | 30  |   35   |   90   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 55  |  30   |  19   |       6       |               |

|                |        |        |          |      | --- |  ---   |  ---   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |               |

|                |        |        |          |      | 18  |   13   |   9    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

׹ńņü II

 

Čģółåńņāåķķą’ īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåāūļīėķåķčå ļščķ’ņīé ēą’āźč īņķīńčņń’ ķą:

 

                          ćšóēīīņļšąāčņåė’                          ļåšåāīē÷čźą

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ķåāūļīėķå-|Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |         19         |Ā āąćīķąõ       |30              |Īņģåņźą īį óļėąņå

|ķčå ēą’āźč|                       |                    |(źīķņ.)         |                |ųņšąōą, ńįīšą

|          |                       |                    |                |                |ćšóēīīņļšąāčņåėåģ

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|

|          |Ā ņīķķąõ               |        510         |Ā ņīķķąõ        |900             |

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|

|          |Ńóģģą ųņšąōą           |        4600        |Ńóģģą ųņšąōą    |9000            |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|

|Ļī ńņąķ.  |Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |       25/750       |                                 |

|ķąē.      |                       |                    |                                 |

|          |———————————————————————|————————————————————|                                 |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |        3000        |Ńąėüäī ļī ųņšąōąģ (šóį.) ā       |

|          |                       |                    |ļīėüēó:                          |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|                                 |

|Ńįīš ēą   |Źīėč÷åńņāī čēģåķåķčé   |         -          |ļåšåāīē÷čźą - 4400               |    ļåšåāīē÷čź

|čēģåķåķčå |———————————————————————|                    |                                 |   ____________

|ēą’āźč    |āąćīķīā (źīķņ.)/ņīķķ   |                    |ćšóēīīņļšąāčņåė’ -               |

|          |                       |                    |                                 |

|          |                       |                    |                                 | (ļīäļčńü) Ō.Č.Ī.

|          |———————————————————————|————————————————————|                                 |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |         -          |                                 |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ļščėīęåķčå N 4

ź Ļšąāčėąģ ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč

āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā

ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

(Ōīšģą ĆÓ-1)

ņåė N Ńģīėåķńź - 9, ßšīńėąāėü + 9

 

Ó÷åņķą’ źąšņī÷źą N

 

Āūļīėķåķč’ ļščķ’ņīé ēą’āźč ___________________________ ķą ļåšåāīēźó ćšóēą

                           (ń ļī ģåń’ö, ćīä)

                                        ńņąņč÷åńźą’ ķąćšóēźą ____________

 

Ńņąķöč’ č čķōšąńņšóźņóšą īņļšąāėåķč’ ____________________________________

Ķąčģåķīāąķčå ķīģåķźėąņóšķīé ćšóļļū ______________________________________

Ļåšåāīē÷čź ______________________________________________________________

Ćšóēīīņļšąāčņåėü ________________________________________________________

          (ļīėķīå ķąčģåķīāąķčå, ōąźņč÷åńźčé ąäšåń č įąķźīāńźčå šåźāčēčņū)

_________________________________________________________________________

 

׹ńņü I

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |    Ēą’āźą     |Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |          ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’           |     Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč      |    Ļīäļčńč     |

|ļīćšóēźč|———————————————|āąćīķīā|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                      | īņāåņńņāåķķūõ  |

|        |Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.)| Āąćīķīā | Ņīķķ | Ńģī-  | Šīńņīā |Ćīšüźčé |ßšīń- | Ļńźīā |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |   šąįīņķčźīā   |

|        |(źīķņ.)|       |       | (źīķņ.) |      | ėåķńź |ķą Äīķó |        |ėąāėü |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |                |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————————————————————|————————————————|

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷. |    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāī-|Ćšóēīīņ-|

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                      | īńāīįīęäåķč’  | ē÷čź  | ļšąāč- |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                      |               |       |  ņåėü  |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————|———————————————|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    | āąć |ļåšåāīē-|Ćšóēīī-|Ļåšåāī-|Ćšóēīī-|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |     |  ÷čź   |ņļšąāč-| ē÷čź  |ņļšąāč-|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        | ņåėü  |       | ņåėü  |       |        |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|————————|————————|——————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|————————|

|   1    |   2   |   3   |   4   |    5    |  6   |   7   |   8    |   9    |  10  |  11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  18  | 19 | 20  |   21   |  22   |      23       |  24   |   25   |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|————————|————————|——————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|————————|

|        |  300  |       |       |         |      |  60   |   60   |   60   |  60  |  60   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |               |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                           Čēģåķåķčå ēą’āźč: óāåėč÷åķčå +, óģåķüųåķčå -                                                                           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        |       |       |       |         |      |  -9   |       |        |  +9   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   1    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   2    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |   5    |       |  5   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   3    |  10   |       |   5   |    5    |      |   1   |       |        |   2   |  2   |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   4    |  10   |       |  10   |    5    |      |       |   5   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 202-5 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   5    |  10   |       |   9   |    2    |      |       |       |   2    |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  8  |       | 202-7 | 307-1 |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   6    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   7    |  10   |       |  10   |    5    |      |   5   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 202-5 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   8    |  10   |       |   5   |    5    |      |   5   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   9    |  10   |       |  10   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |202-10 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   10   |  10   |       |  13   |   13    |      |       |   3   |        |   6   |  4   |     |      |     |     |     |     |     |     | - 3 |  - 3  |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   11   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |   10   |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   12   |  10   |       |   5   |    5    |      |       |       |        |   4   |  1   |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       |       |       | 304-5 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   13   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   14   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   15   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   16   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   17   |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ōīšģą ĆÓ-1 (īįīšīņ)

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Äąņą  |    Ēą’āźą     |Ļīäąķī |   Ļīćšóęåķī    |          ā ņ.÷. āąćīķīā (źīķņåéķåšīā) ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’           |     Ļšč÷čķū ķåāūļīėķåķč’ ēą’āźč     |    Ļīäļčńč     |

|ļīćšóēźč|———————————————|āąćīķīā|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                     | īņāåņńņāåķķūõ  |

|        |Āąćīķū | Ņīķķū |(źīķņ.)| Āąćīķīā | Ņīķķ | Ńģī-  |Šīńņīā |Ćīšüźčé | ßšīń- |Ļńźīā |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |   šąįīņķčźīā   |

|        |(źīķņ.)|       |       | (źīķņ.) |      | ėåķńź |ķą Äīķó|        | ėąāėü |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |                |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————————————————————|————————————————|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |Īįłčé ķåäīćšóē ā ņ.÷.|    Ļšč÷čķą    |Ļåšåāīē-|Ćšóēīī-|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                     | īńāīįīęäåķč’  |  ÷čź   |ņļšąāč-|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                     |               |        | ņåėü  |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————|———————————————|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | āąć |ļåšåāī-|Ćšóēīī-|Ļåšåāīē-|Ćšóēī-|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     | ē÷čź  |ņļšąāč-|  ÷čź   |īņļšą-|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       | ņåėü  |        |āčņåėü|        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————|———————|

|   1    |   2   |   3   |   4   |    5    |  6   |   7   |   8   |   9    |  10   |  11  | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  21   |  22   |      23       |   24   |  25   |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————|———————|

|   18   |  10   |       |  10   |   10    |      |  10   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   19   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   20   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   21   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |101-10 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   22   |  10   |       |   5   |    5    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   23   |  10   |       |  10   |   10    |      |  10   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   24   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   25   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   26   |  10   |       |  10   |    5    |      |       |       |   5    |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 202-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   27   |  10   |       |  10   |    5    |      |       |       |        |   5   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 202-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   28   |  10   |       |  10   |   10    |      |   5   |       |        |   5   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   29   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   30   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |   2   |  8   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   31   |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————————————|

|   Čņīćī 300    |       |  242  |   205   |      |  51   |  60   |   60   |  60   |  60  |     |      |     |     |     |     |     |     | 95  |  22   |  37   |      36       |                |

|                |       |       |         |      |  ---  |  ---  |  ---   |  ---  | ---  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |                |

|                |       |       |         |      |  51   |  38   |   26   |  69   |  20  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |                |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

׹ńņü II

 

Čģółåńņāåķķą’ īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåāūļīėķåķčå ļščķ’ņīé ēą’āźč īņķīńčņń’ ķą:

 

                          ćšóēīīņļšąāčņåė’                          ļåšåāīē÷čźą

|Ķåāūļīėķå-|Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |         37         |Ā āąćīķąõ (źīķņ.)|      22       |Īņģåņźą īį óļėąņå

|ķčå ēą’āźč|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|———————————————|ųņšąōą, ńįīšą

|          |Ā ņīķķąõ               |         -          |Ā ņīķķąõ         |       -       |ćšóēīīņļšąāčņåėåģ

|          |———————————————————————|————————————————————|—————————————————|———————————————|

|          |Ńóģģą ųņšąōą           |       18500        |Ńóģģą ųņšąōą     |     11000     |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|

|Ļī ńņąķ.  |Ā āąćīķąõ (źīķņ.)      |         73         |                                 |

|ķąē.      |                       |                    |                                 |

|          |———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |       14600        |Ńąėüäī ļī ųņšąōąģ (šóį.) ā       |

|          |                       |                    |ļīėüēó:                          |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|

|Ńįīš ēą   |Źīėč÷åńņāī čēģåķåķčé   |         1          |ļåšåāīē÷čźą - 7500               |    ļåšåāīē÷čź

|čēģåķåķčå |———————————————————————|         -          |—————————————————————————————————|  _____________

|ēą’āźč    |āąćīķīā (źīķņ.)/ņīķķ   |         9          |ćšóēīīņļšąāčņåė’ -               |

|          |                       |                    |                                 |

|          |                       |                    |                                 | (ļīäļčńü) Ō.Č.Ī.

|          |———————————————————————|————————————————————|                                 |

|          |Ńóģģą ńįīšą (šóį.)     |        1800        |                                 |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ļščėīęåķčå N 3

ź Ļšąāčėąģ ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč

āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā

ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

Ļščģåšķūå īįšąēöū ļīäāåäåķč’ čņīćīā āūļīėķåķč’ ēą’āźč

 

Īįšąēåö N 1.

Īįłčé ķåäīćšóē ā āąćīķąõ 95 - 40 = 55 āąćīķīā. Īįłčé ķåäīćšóē ā ņīķķąõ 2850 - 1260 = 1590 ņīķķ. Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 43 - 40 + 16 = 19 āąćīķīā. Ļščģå÷ąķčå: 16 - źīėč÷åńņāī ķåļīäąķķūõ ļåšåāīē÷čźīģ āąćīķīā ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’, ā ņīģ ÷čńėå 5 - āąćīķīā čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč, 5 āąćīķīā čē-ēą ķåāķåńåķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ļėąņū ēą ļåšåāīēźó ćšóēīā č čķūõ ļšč÷čņąžłčõń’ ļåšåāīē÷čźó ļėąņåęåé, 5 āąćīķīā - čē-ēą īņźąēą ćšóēīīņļšąāčņåė’ īņ ļīćšóēźč, 1 - āąćīķ ķåļīćšóęåķ čē-ēą īņńóņńņāč’ ó ćšóēīīņļšąāčņåė’ ńīįńņāåķķūõ čėč ąšåķäīāąķķūõ āąćīķīā.

Źīėč÷åńņāī ņīķķ ćšóēą ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 43 (ļīäą÷ą) õ 30 (ńņąņķąćšóēźą) - 1260 (ōąźņ.ļīćšóęåķī) = 30 ņīķķ + (16 õ 30) = 510 ņīķķ.

Īņāåņńņāåķķīńņü ćšóēīīņļšąāčņåė’ ńīńņąāė’åņ: 0,1 MPOT x 510 = 5100 šóį., ćäå 0,1ĢŠĪŅ šóį - čńõīä’ čē óńņąķīāėåķķīćī ńņąņüåé 94 Óńņąāą ģčķčģąėüķīćī šąēģåšą īļėąņū ņšóäą. Īņāåņńņāåķķīńņü ēą ķåäīćšóęåķķūå ņīķķū ćšóēą óģåķüųąåņń’ ķą 1/3 ā ńā’ēč ń īņźąēīģ ćšóēīīņļšąāčņåė’ 26 ÷čńėą īņ ļīćšóēźč 0,1 õ 100 õ 150 = 1500:3 = 500 šóį. Čņīćī ńóģģą ųņšąōą ńīńņąāė’åņ 5100 - 500 = 4600 šóį.

Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 95 - 43 - 16 - 5 - 1 = 30 āąćīķīā č 30 õ 30 = 900 ņīķķ. Ļščģå÷ąķčå: 16 - źīėč÷åńņāī ķå ļīäąķķūõ ļåšåāīē÷čźīģ āąćīķīā ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’, 5 - āąćīķīā, ķå ļīäąķķūõ čē-ēą ąāąščč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’ č 1 āąćīķ ķå ļīäąķ čē-ēą ķåīńāīåķč’ ćšóēīīņļšąāčņåėåģ šąķåå ļīäąķķūõ āąćīķīā.

Īņāåņńņāåķķīńņü ļåšåāīē÷čźą ńīńņąāė’åņ: 0,1 ĢŠĪŅ õ 900 = 9000 šóįėåé.

Ńįīš ēą ķåāūļīėķåķčå ēą’āźč ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’ 12(30 - 18) + 22(35 - 13) + 21(30 - 9) = 55 āąćīķīā 55 - 30 = 25 āąćīķīā, ćäå 30 - źīėč÷åńņāī āąćīķīā ķåļīäąķķūõ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 25 õ 30(ńņąņķąćšóēźą) = 750 ņīķķ õ 0,04 ĢŠĪŅ = 3000 šóįėåé.

 

Īįšąēåö N 2:

Īįłčé ķåäīćšóē ā āąćīķąõ 300 - 205 = 95. Īįłčé ķåäīćšóē ā ņīķķąõ 15000 - 10250 = 4750 ņīķķ. Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 300 (ēą’āźą) - 245 (ļīäą÷ą) - 5 (ķåļīäąķī čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą) - 20 (ķåļīäąķī čē-ēą ąāąščč) = 30 āąćīķīā.

Źīėč÷åńņāī āąćīķīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 245 (ļīäą÷ą) - 205 (ļīćšóēźą) + 5 (ķå ļīäąķī čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč) - 10 (ķå ļīćšóęåķī čē-ēą ąāąščč) = 35 āąćīķīā.

Źīėč÷åńņāī ņīķķ ćšóēą, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’, īļšåäåė’åņń’: 245 (ļīäą÷ą) õ 50 - 10250 (ōąźņ.ļīćšóēźą) + 5 (ķåļīäąķī čē-ēą ēąķ’ņīńņč ōšīķņą ļīćšóēźč) õ 50 - 10 (ąāąšč’ ńņ.106) õ 50 = 1750 ņīķķ. Īņāåņńņāåķķīńņü ēą źąęäóž ņīķķó ćšóēą īļšåäåė’åņń’: 0,1 MPOT õ 1750 = 17500 šóįėåé.

 

Ļī-āčäčģīģó, ā ņåźńņå ķąńņī’łåćī ąįēąöą äīļółåķą īļå÷ąņźą. Čģååņń’ āāčäó ńņąņü’ 116 Ōåäåšąėüķīćī ēąźīķą īņ 10 ’ķāąš’ 2003 ć. N 18-ŌĒ "Óńņąā ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč"

 

Źīėč÷åńņāī ņīķķ ćšóēą, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą, īļšåäåė’åņń’: 55 (300 ēą’āźą - 245 ļīäą÷ą) õ 50 - 5 (ķåļīäąķī ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’) õ 50 - 20 (ąāąšč’) õ 50 = 1500 ņīķķ. Īņāåņńņāåķķīńņü ēą źąęäóž ņīķķó ćšóēą īļšåäåė’åņń’ 0,1 MPOT õ 1500 = 15000 šóįėåé.

Ķåāūļīėķåķčå ļīćšóēźč ķą ęåėåēķīäīšīęķūå ńņąķöčč ķąēķą÷åķč’ īļšåäåė’åņń’: 14(60 - 46) + 25(60 - 35) + 27(60 - 33) + 29(60 - 31) = 95 āąćīķīā, ņ.ź. ķåäīćšóē 30 āąćīķīā ļšīčēīųåė ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą, ņī ńįīš ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’ óģåķüųąåņń’: 65(95 - 30) õ 50 = 3250 ņīķķ; 0,04 x 100 x 3250 = 13000 šóįėåé.

 

Īįšąēåö N 3. (źīķņåéķåšą ģąńńīé ńāūųå 10 ņīķķ)

Īįłčé ķåäīćšóē ā źīķņåéķåšąõ 300 - 205 = 95. Źīėč÷åńņāī źīķņåéķåšīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ćšóēīīņļšąāčņåė’ 242 - 205 = 37

Źīėč÷åńņāī źīķņåéķåšīā, ķåļīćšóęåķķūõ ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą 300 - 242 - 35 - 1 = 22.

Ļščģå÷ąķčå: 35 - źīķņåéķåšīā ķåļīäąķķī ļåšåāīē÷čźīģ čē-ēą ąāąščč ó ćšóēīīņļšąāčņåė’, 1 - źīķņåéķåšīā ķåļīäąķķū ļåšåāīē÷čźīģ čē-ēą ķåīńāīåķč’ šąķåå ļīäąķķūõ źīķņåéķåšīā.

Īņāåņńņāåķķīńņü ćšóēīīņļšąāčņåė’ ńīńņąāė’åņ: 2 ĢŠĪŅ õ 37 = 7400 šóį.

Īņāåņńņāåķķīńņü ļåšåāīē÷čźą ńīńņąāė’åņ: 2 ĢŠĪŅ õ 22 = 4400 šóį.

Ńįīš ēą ķåāūļīėķåķčå ćšóēīīņļšąāčņåėåģ ēą’āźč ļī ęåėåēķīäīšīęķūģ ńņąķöč’ģ ķąēķą÷åķč’ 22(60 - 38) + 40(60 - 20) + 33(60 - 27) = 95 źīķņåéķåšīā 95 - 22 (ķå ļīäąķī ļī āčķå ļåšåāīē÷čźą) = 73 õ ĢŠĪŅ = 7300 šóįėåé. Ńįīš ēą čēģåķåķčå ēą’āźč ĢŠĪŅ õ 9 = 900 šóį.

Ļščģå÷ąķčå: Ā ńėó÷ąå, źīćäą ōąźņč÷åńźą’ ļīćšóēźą ļšåāūųąåņ ēą īņ÷åņķūå ńóņźč šąēģåš ēą’āźč (10 ÷čńėī) ļšč ļīäāåäåķčč čņīćīā č įąėąķńą ā ćšąōąõ 20, 21 óźąēūāąåņń’ "-3", ņ.å. ķą äąķķīå źīėč÷åńņāī źīķņåéķåšīā óģåķüųąåņń’ īįłčé ķåäīćšóē (ćšąōą 20) č ķåäīćšóē ļåšåāīē÷čźą (ćšąōą 21).

 

Ļščźąē ĢĻŃ ŠŌ īņ 16 čžķ’ 2003 ć. N 20 Īį óņāåšęäåķčč Ļšąāčė ńīńņąāėåķč’ ó÷åņķīé źąšņī÷źč āūļīėķåķč’ ēą’āźč ķą ļåšåāīēźó ćšóēīā ęåėåēķīäīšīęķūģ ņšąķńļīšņīģ

 

ŃŹĖĄÄ ĒĄŹĪĶĪĀ

 

 

  ßķäåźń öčņčšīāąķč’